Kursning asosiy vazifalari, ishlab chiqarish sharoitida yengil sanoat mahsulotlarini loyihalash jarayonida ijodiy injener-texnik faoliyatining metodologik asoslarini ko‘rib chiqishdan iborat.

Fanni o‘qitishdan maqsad – talabalar tomonidan ishlab chiqarish sharoitida yengil sanoat mahsulotlarini loyihalash jarayonida ijodiy injener-texnik faoliyatining metodologik asoslarini ko‘rib chiqish kabi professional faoliyatiga oid ko‘nikmalarini hosil qilishdan iborat.