“Kostyum  tarixi” fani  mazmuni, predmeti va metodi, fanning mohiyati, uning maqsadi va vazifalari, qadimgi kostyumlar tarixi va hozirgi zamonning ko’rinishlari,  kompozistion  xususiyatlari va vositalari kabi mavzular uzviylik va uzluksiz  nuqtai-nazardan  mantiqiy  ketma-ketlikda  o’z aksini topgan. “Kostyum  tarixi”  fanini chuqur o’rganish liboslar  tikish texnologiyasi muammolarini hal qilishda muhim rol o’ynaydi.